Kezdőlap

Harkányi László (Bp., 1928. okt. 3.Bp., 1984. jún. 18.): ev. lelkész, szerkesztő. Középisk.-t a bp.-i Fasori Ev. Gimn.-ban végezte. Teológiai tanulmányait Sapronban kezdte és Bp.-en fejezte be 1952-ben. Segédlelkész volt Kecskeméten, Bp.-en, lelkész Dunaharasztin, 1957-1966 között a Magyarországi Ev. Egyház orsz. főtitkára, 1967. jan. 1-jétől az Ev. Sajtóosztály ügyvivő lelkésze és tördelő szerk.-je, az Evangélikus Élet c. hetilap felelős kiadója. – Irod. H. L. 1928-1984 (Ev. Élet, 1984. 28. sz.).