Kezdőlap

Harkay Pál (Nagylak, 1913. szept. 16.Bp., 1980. jan. 25.): geográfus, gyakorló iskolai tanár. A bp.-i tudományegy.-en szerzett 1937-ben földrajz-történelemből tanári oklevelet. Utána a firenzei egy.-en művészettörténeti tanulmányokat folytatott, majd államvizsgát tett. 1939-től Kassán, majd Keszthelyen, azután Bp.-en középisk.-ban tanított. A Bp.-i Pedagógiai Főisk. létrehozásától (1947) a földrajzi tanszéken adjunktus a főisk. megszűntéig (1955). Utána az Apáczai Csere János Gimn.-ban 23 éven át gyakorlóisk. vezető földrajztanár. Kidolgozta a földrajztanítás problémafelvető módszerét. A Magy. Földrajzi Társaságnak választmányi tagja, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) földtudományi szakosztályának vezetőségi tagja, a Föld és Ég folyóiratnak szerkesztőbizottsági tagja volt. Földrajzi oktatásmódszertani és ismeretterjesztő írásai a Köznevelésben, a Földrajztanításban, a Föld és Égben, valamint az Élet és Tudományban jelentek meg. Munkásságáért 1978-ban kitüntették az Apáczai Csere János-díjjal. – Irod. Ágh Biró Béla: H. P. (Földr. Közl., 1980).