Kezdőlap

Harrach József (Szászrégen, 1848. szept. 14.Bp., 1899. szept. 15.): zeneíró, tanár. A bp.-i egy.-en szerzett tanári és bölcsészdoktori oklevelet. 1873-tól reálisk. tanár Bp.-en. 1888-tól a Zeneak. zenetörténettanára, 1889-től egyszersmind titkára. Zenetörténettel és esztétikával foglalkozott. 15 éven át mint a Pesti Napló zenekritikusa működött. – M. Schopenhauer és Wagner Richard (Bp., 1887); Közlemények a zeneművészet köréből (Győr, 1889); Magyar Arion. hegyes karú énekek gyűjteménye (I–II. Bp., 1892–93). – Irod. Dr. H. J. (Zeneak. évk. 1899–1900.)