Kezdőlap

Harruckern János György, báró (Schenkenfeld, 1664. márc. 25.Bécs, 1742. ápr. 28.): nagybirtokos. Mint a császári hadak élelmezési biztosa tűnt fel Mo.-on a török elleni háború, majd a Rákóczi-szabadságharc idején. Szolgálatai elismeréséül III. Károly előbb udvari kamarai tanácsosi tisztséget, majd később bárói címet adományozott neki. Megkapta továbbá királyi adományként a Békés, Csongrád és Zaránd vm.-kben levő, a kincstárra visszaháramlott jószágokat (köztük Gyula és Szentes városokat is). 1729-től Békés vm. főispánja volt. Ő telepítette Békésbe a szlovákokat. – Irod. Haan Lajos: Br. H, udvara Gyulán (Békésmegyei tört. rég. egylet évk. 1888); Éble Gábor: A H. és a Károlyi család (Bp., 1895).