Kezdőlap

Hárs László (Bp., 1911. máj. 7.Bp., 1978. márc. 19.): költő, író, újságíró, József Attila-díjas (1971). Bp.-en felsőipari isk.-át végzett. Első versei 1929-ben jelentek meg Az Újság c. lapban. Később más napilapok, hetilapok, folyóiratok, elsősorban a Népszava és a Szocializmus közölte verseit, elbeszéléseit, meséit, politikai szatíráit. Első verseskötetéért (Születtem Budapesten, Bp., 1933) három hónapi fogházra ítélték izgatás címén. A harmincas években Szalmás Piroska kórusának szocialista íróköréhez tartozott. Táblajáték c. jelenetét a Szalmás-kórus adta elő. Megzenésített verseit a Vándor-kórus szólaltatta meg. Szőlő c. egyfelvonásos játékát, amelyhez Justus György írt zenét, nem adták elő. 1945 után az SZDP kulturális osztályát vezette. 1949-ig több napi- és hetilap rovatvezetője, ill. szerk.-je volt: Népszava, Világosság, Jövendő, Kortárs stb. 1947-ben feleségül vette Sziráky Judith írónőt. Sok műfajú alkotó; verseken, műfordításokon kívül írt regényeket, dalszövegeket, rádiójátékokat, bábjátékokat, verses játékokat, gyermekkönyveket és elemző publicisztikai cikkeket. Elsősorban meseíróként vált ismertté és népszerűvé, groteszk humorú meséi kiemelkednek kora meseirodalmából. Válogatásában és szerk.-ben jelent meg a Csupa újdonatúj mese c. antológia (1978). Műveit lefordították számos nyelvre. – F. m. Keress egy másik csillagot (versek, Bp., 1937); Mienk az Erzsébet-tér (ifjúsági r., Bp., 1938); Az elsüllyedt városban (versek, Bp., 1941); IX. Gorill. – A kör bezárul (egyfelvonásos színművek, Bp., 1946); Majd a gyerekek (gyermekr., Bp., 1947); Igazán gyerekjáték (r., Bp., 1948); Ezek a pesti gyerekek (ifjúsági r., Bp., 1949); Morgenstern: Gúnydalok (versfordítások, Bp., 1949); Berke Annus két napja (r., Bp., 1951); A titkos őrs (vígjáték, Bp., 1954); Híresincsi szélmalom (mesék, Bp., 1955); Fordított esztendő (r., Bp. 1958); Az egyetlen tündér (mesék Bp., 1960); Győztes kerestetik (ifjúsági r., Bp., 1962); Biri és Bori (ifjúsági r., Bp., 1964); Vándor Sándorról. Venci utókora (Munkás Ének, 1919-1945) (Bp., 1967); Az égből pottyant nagypapa (gyermekr., Bp., 1968); Húsz elbeszélés (Bp., 1968); Jutka és a cseretündér (meser., Bp., 1971); Fellebbezés ítéletért (Negyven év verseiből, Bp., 1972); Csupa mese (Bp., 1974); Nem leszek az unokád (mese, Bp., 1974); Mi is voltunk gyerekek (ifjúsági r., Bp., 1975); Csupa új mese (Bp., 1976); Buci királyfi összes meséje (Bp., 1977). – Irod. Katona Éva: Az Élet és Irodalom látogatóban H. L.-nál (Élet és Irod., 1970. 46. sz.); Hajnal Anna: H. L. köszöntése 60. születésnapján (Élet és Irod., 1971. 19. sz.); Vidor Miklós: Új magyar gyermekirodalom (Kritika, 1976. 1. sz.); Nagy István: H. L. meséi (Életünk, 1977. 5. sz.); Vészi Endre: H. L. utolsó varázslata (Élet és Irod., 1978. 12. sz.); Lengyel Balázs: Búcsú H. L.-tól (Kortárs, 1978. 9. sz.); Mándy Iván: H. L. (Jelenkor, 1980); Trencsényi László: H. L. és a gyermekirodalom (Módszertani Közlemények, 1983).