Kezdőlap

Harsányi István (Abaújszántó, 1874. febr. 2.Sárospatak, 1928. máj, 10.): irodalomtörténész, könyvtáros, teológus. Sárospatakon és Berlinben tanult. 1898-ban ref, lelkészi vizsgát tett. 1897–99-ben a sárospataki főisk. segédtanára. Külföldi tanulmányútja után lelkész, 1905-től a sárospataki főisk. főkönyvtárosa, 1918-tól ugyanott a teológiai ak. tanára. A folyóiratokban és önállóan számos irodalomtörténeti, egyháztörténeti és teológiai dolgozata jelent meg. Sajtó alá rendezte Bessenyei Az embernek próbája c. művét, Kazinczy levelezésének XXII. kötetét, s Gulyás Józseffel együtt Csokonai összes műveit. – M. A sárospataki lengyel biblia s újonnan felfedezett harmadik töredéke (Bp., 1909); Kisztei Péter élete és munkái (Sárospatak, 1910); A kuruc balladák hitelessége (Gulyás Józseffel és Simonfi Jánossal, Sárospatak, 1914); A reformáció hatása a magyar közművelődésre (Sárospatak, 1918); Csokonai Sárospatakon (Sárospatak, 1922); Miskolczi Csulyak István élete és munkái (Debrecen, 1926). Irod. Gulyás József: H. I. (Sárospatak, 1930.)