Kezdőlap

Harsányi István (Bp., 1913. márc. 9.Bp., 1985. okt. 3.): közgazdász, egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány kandidátusa (1961). Az érettségi megszerzése után irodai munkát vállalt, majd 1936-ban beiratkozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy.-re. Itt 1940- ben közgazdász oklevelet, 1941-ben egy.-i doktori oklevelet is szerzett. 1933-1938 között a Magy. Ipar és Kereskedelmi Rt.-nél volt tisztviselő, 1938-tól 1945-ig az INDORG Pszichotechnikai Intézetlaboratórium vezetőjeként a korszerű üzemszervezés kérdéseivel foglalkozott. 1945-től 1947-ig belügyminiszteri biztosként tevékenykedett a JOINT szociális intézménynél. 1947-1949 között a Munkatudományi és Racionalizálási Int. ig. h.-e, ekkor meghívták a műszaki egyre, ahol 1949-től 1953-ig az üzemi tervgazdasági tanszék vezetője, majd 1953-tól 1965-ig az ipari üzemgazdaságtan tanszék tanszékvezető docense volt. 1965-ben tanszékvezető egy.-i tanárrá nevezték ki, ebben a minőségben vett részt az egy.-i oktató és kutató munkában haláláig. Jelentős érdemeket szerzett a villamosmérnöki szervező szakmérnöki szak tantervének kialakításában. Fő érdeklődési területe a vezetéselmélet tárgyköre volt. – F. m. Üzemi tervgazdálkodás (Bp., 1950); Gépgyárak tervezése, szervezése (Bp., 1955); Iparvállalatok vezetése, tervezése, szervezése (Szerk, Bp., 1955); Üzemgazdaságtan (Bp., 1958); A szervezés és vezetés tudományos alapjairól. Irányzatok-iskolák (Bp., 1974); A vállalati vezetéselmélet és módszertan (Bp., 1983); A tőkés gazdálkodás új szervezeti formál (Bp., 1983). – Irod. Dr. H. I. 1913-1985 (Jövő Mérnöke, 1985. okt. 25.).