Kezdőlap

Harsányi István (Baranya m., 1630? , 1678 után): ref. lelkész. Debrecenben tanult, majd az utrechti egy.-en hallgatott teológiát. Hazatérvén a rimaszombati egyház lelkésze lett. 1674-ben, amikor a protestánsok üldözése megkezdődött, a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé állították s fejvesztésre ítélték. Az ítéletet azonban nem hajtották végre, hanem 1675-ben Nápolyba hurcolták és eladták gályarabnak. 1676-ban társaival együtt Ruyter holland tengernagy szabadította ki a gályarabságból. Zürichbe ment, másfél évet töltött Heidegger János ref. teológus házánál, közben megírták üldöztetésük történetét. 1677 őszén hazatért. – M. Disputatio theologica (Groningen, 1663). – Irod. Rácz Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben (Sárospatak, 1874); Thury Etele: Adatok a magyar protestáns gályarab lelkészek történetéhez (Bp., 1912); Szimonidesz Lajos: A protestáns gályarabok könyvei (Magy. Könyvszle, 1941).