Kezdőlap

Hartvik, Chartuitius (1112. sz.): püspök. Mint győri püspök valószínűleg részt vett abban a követségben, amely a szicíliai fejedelem leányát 1097-ben megkérte Kálmán kir. számára. István kir. nagyobb legendáját megbővítette a kisebb legenda szövegével, így keletkezett az ún. Hartvik-legenda. 12. sz.-i kézirata egy Frankfurtban őrzött kódexben maradt fenn. Kiadásai: Historiae Hungaricae fontes domestici (Mátyás Flórián, Pécs, 1881), a latin szöveget Érdy János fordította m.-ra (Pest, 1854); Scriptores rerum Hungaricarum (II. szerk. Szentpétery Imre, Bp., 1938). – Irod. Zoltványi Irén: A magyarországi bencés irodalom a tatárjárás előtt (A pannonhalmi szent Benedek-rend tört. L, 1902); Tóth Zoltán: A Hartvik-legenda kritikájához (Bp., 1942).