Kezdőlap

Hasznosné Szöllös Ilona, Szöllös Ilona (Jászkisér, 1907. febr. 24.Bp., 1989. aug. 24.): közgyűjteményi konzervátor, porcelánfestő. 1925-től tanult porcelánfestészetet Németo.-ban, Rosenthalban. 1945-ben kezdett foglalkozni a m. közgyűjteményi vagyon konzerválásának elméleti és gyakorlati kidolgozásával a Primachemia Vegyészeti Vállalatnál, 1950-től a Bp.-i Orvostudományi Egy. Kórbonctani Intézetének laboratóriumában. A gyakorlati munkát a Biológiai Tudományos Munkaközösség keretében végezte. 1956-tól az Orsz. Levéltár konzervátor- restaurátor osztályának és az általa megszervezett konzervátor-restaurátor laboratóriumának vezetője volt nyugdíjazásáig (1971). Munkájával az Orsz. Levéltár és az ország összes levéltárának iratanyagából több millió darab kéziratot és több ezer középkori papír és pergamen oklevelet mentett meg a pusztulástól. 1960-ban az Orsz. Levéltárban kétéves irat- és konzerválási tanfolyamot szervezett, melynek elméleti és gyakorlati előadója volt. 1966-ban a Biblioteca Nazionale Centrale és az Archivio di Stato di Firenze kérésére megszakításokkal több hónapig dolgozott Firenzében mint Mo. kiküldött szakértője. Javaslatot dolgozott ki az 1966. nov.-i firenzei árvíztől károsodott sokmillió könyv és irat megmentésére. Munkáját az olasz állam a „Per la cultura romana, per la cultura humana” aranyéremmel tüntette ki (1967). Nyugdíjba vonulása után kidolgozta és elindította a hazai közgyűjtemények rongált, pusztuló grafikai anyagának konzerválását, restaurálását, és kiállításuk céljára az ún. „nemes másolatok” készítését. A másolatok a múzeumi-tárlati kiállítótermekben szolgálták az alkotások védelmét és biztonságát. Eljárásával készültek Csontváry szén- és tusrajzai, az Uitz-képek, a Haydn- kottakéziratok, a Liszt Ferenc-, Bartók Béla-, Kodály Zoltán-kéziratok, az OSZK kódexlapjairól és kéziratairól készített másolatok. Restaurálási munkái: középkori műemlékképekről készült freskómásolatok, Egry József, Kassák Lajos, Kmetty János, Dési Huber István, Vajda János rajzai, képei. Tanulmányai, cikkei szak- és ismeretterjesztő folyóiratokban jelentek meg. Munkásságáért Móra Ferenc-díjjal tüntették ki (1987). – M. Praxis de Restaurierungsmethoden des ungarischen Staatsarchivs. Die manuellen Verfahren, die maschinelle Produktion (Bécs, 1972). – Irod. Borsa Iván: H. Sz. I. (Levéltári Szle, 1990. 1. sz.).