Kezdőlap

Hatolkay Árpád (Bp., 1921. máj. 31.Szalkszentmárton, 1981. dec. 11.): ref. lelkész. Isk.-it Bp.-en végezte, teológiát 1939-1943 között tanult. Az egy. bölcsészettudományi karán 1945-től 1947-ig művészettörténetet és esztétikát hallgatott és abszolutoriumig jutott. 1943-tól több bp.-i egyházközségben, egy esztendeig (1950-51) Fóton segédlelkész, míg 1960. márc. 1-től haláláig, 1981-ig Szalkszentmártonban lelkipásztor. Írt verseket is. Cikkei, tanulmányai az Élet és Jövő, a Református Gyülekezet, a Műemlékvédelem, a Reformátusok Lapja, a Családi Lap és a Ref. Egyház hasábjain jelentek meg. – Irod. Márton István: H. Á… (Ref. Egyház, 1981).