Kezdőlap

Haug Lajos, Hauk (Bécs, 1799Arad, 1850. márc. 31.): az 1848–49-i magyar forradalom és szabadságharc osztrák származású vértanúja. 1848-ban Bécsben a Constitution c. lap szerkesztőségében dolgozott, okt. 25-én ő vezette Bécsben a corps d'élite-et. Okt. 31. után először Párizsba menekült, majd 1849. febr.-ban Pestre jött. Itt megírta a Habsburg ház utolsó órája c. röplapot. Bem hadseregében őrnagy, Bem hadsegédje, majd Szászváros parancsnoka. Újpécsett kórházat szervezett. Sokat tett a hadsereg ellátásának megszervezése érdekében. Alezredes, verseci katonai parancsnok. Elfoglalta a délvidéki bányavárosokat. A szabadságharc bukása után Aradon kivégezték. – Irod. Memoiren über Bems Feldzug in Siebenbürgen und im Banat (Hadtört. Közl., 1940. III–IV. füz.).