Kezdőlap

Haynal Imre, vitéz Váradi (Beszterce, 1892. nov. 12.Bp., 1979. febr. 3.): orvos, egyetemi tanár az MTA tagja (l. 1945, r. 1946), Kossuth-díjas (1957). Apja is orvos volt. Orvosi tanulmányait Kolozsvárott végezte, ahol 1915-ben oklevelét is szerezte. Az I. világháborúban katonaorvosként szolgált az orosz, olasz és albán harctereken. Az isonzói csatában megsebesült. 1919-1920 között Bp.-en az I. sz. Kórbonctani Int.-ben dolgozott, majd 1920-1934 között a III. sz. belgyógyászati klinikán gyakornok, tanársegéd, adjunktus. 1927- ben a bécsi Gyógyszertani Intézetben, 1927-28-ban a londoni Radiológiai Intézetben töltött tanulmányidőt. 1931-ben A szív és vérerek betegségei c. tárgykörben magántanári, 1938-ban rk. tanári képesítést kapott. 1934-1940 között a bp.-i Szent László, 1940-ben a Rókus Kórház belgyógyászati osztályát vezette. 1940-1945 között a kolozsvári tudományegy. belgyógyászati klinikájának ig.-ja, a belgyógyászat r. tanára. 1944-45-ben az orvosi kar dékánja. 1946-1958 között a bp.-i II. sz. Belgyógyászati Klinika ig.-ja, tanszékvezető egy.-i tanára. – Tudományos tevékenysége az orvostudomány számos területére kiterjedt, pályája kezdetén főleg keringés-pathológiai kérdésekkel foglalkozott, így többek között vizsgálta a hajszálerek beidegzését, a máj-és tüdőkeringés regulációját. A szív és vérerek betegségei c. 1938- ban megjelent monográfiája e témakörben úttörőmunka volt. Későbbi munkássága során főleg a neuroendocrin reguláció, döntően a hypothalamus-hypophysis kölcsönhatás zavarainak klinikai vonatkozásait, a diagnosztika és therápia lehetőségeit kutatta a hyperthyreosis syndroma és a vérképzés szabályozása területén. A II. világháború éveiben kiállt az üldözöttek mellett, 1944 őszén megtagadta a kolozsvári orvosi karnak a kitelepítését Ny-ra. Szembeszállt a személyi kultusz évei alatt a jogtiprásokkal is. – Számos külföldi akadémia és tudományos társaság választotta t. tagjai sorába. Korányi Frigyes-emlékéremmel tüntették ki (1943). – T. m. Paroxysmal tachycardia. Pathogenesis and treatment of the supraventricular form. (Matsch Jenővel, Bp., 1968). – Irod. Gráf Ferenc: Dr. H. I. (1892-1979) (Orv. Hetil., 1979. 38. sz.); Pálos Á. László: H. I. (Magy. Tud., 1979. 8-9. sz.).