Kezdőlap

Haypál Béla (Bp., 1899. okt. 17.Bp., 1988. ápr. 16.): ref. lelkész, esperes. Teológiát Bp.-en 1921-23-ban és Zürichben 1924-25-ben hallgatott. Segédlelkész volt Bp.-en 1921-24-ben, lelkipásztor Drávafokon 1924-26-ban, majd a Bp.-Budai egyházközségben 1926-1968 között. 1965-től a Bp.-Déli Egyházmegye esperese, 1968. jún. 30-án vonult nyugalomba. Számos írása jelent meg egyházi lapokban. – Irod. Szabó Géza: Beiktatták H. B. esperest (Ref. Lapja, 1965. 46. sz.).