Kezdőlap

Havas Gyula (18561927): pedagógus. A kolozsvári egy.-en tanult. 1886-tól tanfelügyelő. Alapította és szerk, a Magyar Pestalozzi c. folyóiratot, szerk. a Dési kiállítási Emléklapot (1879) és az Iparügyi Közlönyt (1881–82). – M. A házasságon kívül született gyermekek jogállapotáról (Dés, 1883); A tanítás művészete (Goerth A. után fordította és átdolgozta, Bp., 1888); Beszterce-Naszódvármegye népoktatásügyi állapota (Beszterce, 1890).