Kezdőlap

Havas József (Valaszka, 1796. jún. 20.Bp., 1878. febr. 10.): jogász, egyetemi tanár, szőlész és borász. Eredetileg papnak készült, majd elhagyta a papi pályát és jogi tanulmányokat folytatott. 1821-től a pesti egy.-en a természetjog tanára. 1823-tól tanár a büntetőjogi tanszéken, 1825–1831 között római jogot, büntetőjogot és hűbérjogot adott elő. 1824-től Pest városánál viselt különböző hivatalokat (főjegyző, tanácsnok, főbíró, ogy.-i követ). 1848-ban Széchenyi min.-ában osztályfőnök. Részt vett több pesti iparvállalat (hengerműmalom, gépgyár, cukorfinomító, fegyvergyár stb.) megalapításában. A szabadságharc leverése után 1849-től a budai kerület biztosa, majd külföldön tett nagyobb utazásokat s erről útleírásokat adott ki. Ezután haláláig gazdasági téren fejtett ki tevékenységet (iparvállalatok szervezése stb.). Kiváló szőlész, kertész, a Sashegyen mintaszőlőt létesített. Az OMGE (Orsz. Magy. Gazdasági Egyes.) szőlészeti és borászati, majd technológiai és kertészeti szakosztályának volt az elnöke. – F. m. Gondolatok a büntetőtörvény okfejéről (principiumáról ) és annak gyakorlati hasznáról (Tud. Gyűjt. 1831); Utazás Német-, Francia- és Olaszország nevezetesebb vidékein a mezei gazdászat s leginkább a bor és selyemtermelés érdekében. (Pest, 1855). Irod. H. I. (OMGE Emlékkv. III.)