Kezdőlap

Havas Sándor (Vác, 1831. márc. 1.Bp., 1904. jan. 13.): gépgyáros. Egy pesti mechanikai műhelyben 1848-ban szabadult fel. A szabadságharc idején felállította és vezette a budai fegyvergyárat, amelyet a császári seregek elől Debrecenbe, majd Nagyváradra vitetett. A szabadságharc leverése után 1852-től Triesztben a Lloyd hajózási társ.-nál dolgozott. 1858-ban hazatért és a Dunagőzhajózási Társ.-nál nyert alkalmazást. 1861-től felügyelete alatt épültek a Szt. István, Mátyás király és Zrínyi Miklós utasszállító hajók. 1864-ben műhelyt nyitott, gazdasági gépeket, vasmacskákat és gépláncokat gyártott; utóbbiak minősége a legjobb angol gyártmányokét is felülmúlta. 1873-ban építette a m. gőzhajózás számára a Ferkó és Anna vontatógőzösöket. – Irod. Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői (Bp., 1887); Gelléri Mór: Hetven év a magyar ipar történetéből (Bp., 1912); Ipari öntudatunk ébresztői (Bp., 1943)