Kezdőlap

Havass Rezső (Pozsony, 1852. jan. 17.Bp., 1927. máj. 23.): földrajzi és gazdasági író. A bp.-i egy.-en szerzett tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Utána az első m. biztosító társ. tisztviselője, 1893-tól matematikai osztályának vezetője. Tanulmányutat tett Ny-Európában, a Balkánon és Kisázsiában. 1897-től a Földrajzi Társ. alelnöke, 1916-tól tb. elnöke. Cikkeivel a balkáni terjeszkedési törekvések alátámasztását is szolgálta. – F. m. A Károlyváros-Fiumei vasútvonal ismertetése tájképi szempontból (Bp., 1878); Magyar kikötő, magyar hajózás (Bp., 1878); A tenger (Bp., 1879); A magyar tengeri hajózás (Bp., 1879); Fiume (Bp., 1881); Árvízkárbiztosítás (Bp., 1888); Magyar földrajzi könyvtár. Bibliotheca Geographica Hungarica (Magyarországról bármely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent művek könyvészete bevezetéssel. Bp., 1893); Budapest jelene és jövője közigazgatási szempontból (Bp., 1894); Dalmácia (Bp., 1906); A trializmus földrajzi szempontból (Bp., 1909); Magyarország és a Balkán (Bp., 1913).