Kezdőlap

Házmán, Haszman Ferenc (Budaújlak, 1810. ápr. 21.Bp., 1894. ápr. 7.): Buda város utolsó polgármestere, reformkori politikus. A pesti egy.-en jogot hallgatott. 1833-ban állott Buda város szolgálatába, 1843-ban a város főjegyzője, az 1844. évi nyelvtörvény után a budai tanácsteremben ő szólalt fel először magyarul. Az 1843–44. és 1847–48. évi ogy.-en Buda követe, a reformok híve volt. 1848 ápr.-ában Buda és Pest egyesítését javasolta. Az első m. felelős minisztériumban Szemere belügyminiszter mellett a városi ügyek osztályfőnöke, majd államtitkár. Utóbb a Szemere-kormányban Batthyány Kázmér oldalán a külügyminisztérium egyik szervezője. Világos után Szemerével együtt ő rejtette el a királyi koronát Orsova közelében. Előbb Töröko.-ba, majd az USA-ba emigrált. 1851-ben idehaza in contumatiam halálra ítélték. 1863-ban hazatért s 1867-ben Buda polgármestere lett. 1869-ben ogy.-i képviselő, 1873 után, amikor Pest és Buda egyesült, visszavonult a közélettől.