Kezdőlap

Héberger Károly (Párizs, 1925. júl. 5.Bp., 1984. okt. 26.): gépészmérnök, könyvtárigazgató. Az Áll. Felsőiparisk.-n 1944-ben szerzett oklevelet, majd műszakirajzolóként helyezkedett el a Magyar Optikai Műveknél. A II. világháború után a Bp.-i Műszaki Egy. Gépészmérnöki Karán folytatta tanulmányait, s szerzet diplomát 1951-ben. 1951-53-ig a BME levelező tagozatán oktatási osztályvezető volt. 1953-ban az Oktatásügyi Min.- ba került, ahol az új egy.-ek létesítésével kapcsolatos műszaki feladatokat látta el. E mellett 1955-63-ban adjunktusként a BME gépgyártástechnológiai tanszéken oktatott. 1959-ben mérnök-közgazdász oklevelet szerzett, 1963-ben doktorált. A Gépgyártástechnológia és a Gépgyártástechnológiai Példatár c. jegyzetsorozat társszerzője (Bp., 1957-61). 1963-ban nevezték ki a BME Központi Könyvtára ig.-jává, ezt a feladatot látta el haláláig. Sokat tett azért, hogy a könyvtár megfelelően szolgálni tudja a hazai mérnökképzést. Részt vett a BME története megírásában. A Felsőoktatási Szemle és a Technikatörténeti Szemle szerk. bizottsági tagja volt. Munkássága elismeréséül – egyebek között – Szabó Ervin-emlékéremmel tüntették ki (1978). – F. m. A levelező oktatás módszertani kérdései (Bp., 1955); A gazdaságos sorozatnagyság számítási módszerei és bibliográfiája (Cserhalmi Györgygyel, Bp., 1965); źenseignement supérieur en Hongrie (Bp., 1966); Gépipari minőségellenőrzés bibliográfiája (társszerzőkkel, Bp., 1967); Az oktatás módszerei (Arz Gusztávval, Bp., 1967); Az informatika szerepe a szakemberképzésben (Bp., 1971); A jövő könyvtárai: trendekés prognózisok (Bp., 1977). – Irod. Móra László: A műegyetemi könyvtár története (Bp. 1971); H. K. (Felsőokt. Szle., 1984. 12. sz.); Végh Ferenc: H. K. (Kvtári Figy., 1985. 1. sz.).