Kezdőlap

Heckenast Dezső (Devecser, 1910Montreal, 1989): művelődéstörténész, tanár. Pápán érettségizett 1926-ban. A bp.-i Tudományegy.- en szerzett magyar-francia szakon tanári és doktori diplomát. Tanárként magyar, francia, német, olasz nyelvet és történelmet tanított, Szombathelyen 1948-ig, ahol újságíró és könyvtáros is volt. 1948-ban elhagyta az országot. Kanadában telepedett le. 1948-tól 1952-ig az angliai Oxford jezsuitáinak egy.-i kollégiumában dolgozott. 1963-tól Montrealban az angol jezsuiták Loyoláról elnevezett kollégiumában a magyar nyelv és irodalom, a történelem és művelődéstörténet tanára volt. Részt vett a kollégium magyar könyvtárának, a Madách könyvtárnak a megszervezésében. Elnöke volt a Nyugat-magyarországi Szövetségnek, társszerk.-je az East European Studies c. egy.-i folyóiratnak. Az 1980-as évek végén szerkesztőségi tagja a Montreali Magyarság c. havilapnak. A Heckenast-család története c. műve befejezetlen maradt. – F. m. Egy fejezet a magyar irodalmi élet történetéből (Bp., 1936); A magyar könyvkiadás regénye (Bp., 1940); A nyugatmagyarországi kérdés (São Paulo, 1958); Budavár múltja és jövője (São Paulo, 1959); Régi magyar egyetemek és egyetem-tervek (São Paulo, 1961); Könyvtár és könyvtárügy a mai Magyarországon (São Paulo, 1962); – Irod. Sövegjártó János: H. D. emlékére (Magy. Nemzet, 1989. dec. 16.).