Kezdőlap

Hédervári Lőrinc (?1447. júl. 14. aug. 7. között): nádor. Héder nembeli Győr vm.-i nagybirtokos családból származott, apja ~ Miklós. Zsigmond kir. kíséretének állandó tagjaként vett részt az aacheni koronázástól (1414) kezdve Zsigmond külföldi útjain. 1428-ban kevei ispán és várnagy, 1429-től 1437-ig főlovászmester, a kunok és jászok bírája, szolnoki ispán. Diplomáciai megbízatásai Zsigmond olasz politikájával voltak összefüggésben (1431: Milánó, 1432: Velence–Róma, 1433: Róma), 1437-től haláláig nádor. Albert halála után meglátogatta V. Lászlót, de mégis Ulászlóhoz csatlakozott, s neki adta át Buda várát. A várnai hadjárat idején kir.-i helytartóként maradt vissza az országban. A csata után háborús fenyegetéssel kényszerítette Vlád vajdát Hunyadi János kiadására. Igyekezett eltitkolni a kir. halálát, okleveleket is adatott ki nevében. Amikor a m. küldöttség 1446-ban III. Frigyesnél V. László kiadatását elérni nem tudta, ~ Merész Károly királlyá választását javasolta. Haláláig Hunyadi híve maradt. – Irod. Závodszky Levente: A H. család oklevéltára (II., Bp. 1922).