Kezdőlap

Hédervári Miklós (?? , 1492 v. 1493): asztalnokmester (1466–71), tárnokmester (1489–90). ~ Lőrinc fia, bátyja, Imre halála után nagy birtokot örökölt. Mátyás halála után Corvin Jánoshoz csatlakozott, majd az Ozora várát elfoglaló Miksát ismerte el. Irod. Závodszky Levente: A H. család oklevéltára (II., Bp., 1922).