Kezdőlap

Hedvig, Jadwiga, Anjou (? , 1371? , 1399. jún. 15.): I. Lajos magyar király leánya, 1384-től lengyel királynő. A lengyel rendek kívánságára 1386-ban Jagelló litván fejedelemhez ment feleségül. Jagelló megkeresztelkedett és a II. Ulászló (Wladislav) nevet vette fel. Ezzel létrejött a lengyel-litván unió. ~ ősanyja a Jagelló-dinasztiának, mely Lengyelo.-ban egyenes ágon 1572-ig, leányágon 1668-ig uralkodott. Több m. kir. is származott a Jagelló-dinasztiából (I. Ulászló, II. Ulászló és II. Lajos). r.-uralkodására esik a krakkói egy. fejlesztése (1397). Irod. Przezdzieczki, A.: Zyciadomowe Jadwigi i Jagielly z regestrów skarbowrych z lat 1388–1417 (Varsó, 1844); Pór Antal: Nagy Lajos (Magy. Tört. Életr., 22. Bp., 1892); Kellog, Charlotte: Jadwiga Poland's Great Queen (New York, 1931); Rowerowski, Emil: Jadwiga, Polska Joanna d' Arc (Warsawa, 193z); H. Quillus: Königin Hedvig von Polen (Leipzig, 1938). – Szi. Vörösmarty Mihály: Hedvig (vers, 1829).