Kezdőlap

Hegedűs András (Beretke, 1923. jan. 14.Szeged, 1975. febr. 15.): irodalomtörténész, főiskolai tanár. 1946- 50-ben magyar–történelem szakot végzett, tanári oklevelet szerzett a debreceni egy.-en. 1950-től a szarvasi tanítónőképzőben tanár, 1953-tól ig., 1954-58-ban a kőszegi tanítónőképző ig.-ja, 1959-től a győri tanítóképző vezető tanára, 1965–1968 között a bajai tanítóképző ig.-ja, 1968-tól a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főisk. tanszékvezető tanára és 1969-től haláláig főig.-ja volt. Cikkeiben és tanulmányaiban foglalkozott az irodalomtanítás kérdéseivel, kutatta a magyar írók (Arany, Gárdonyi, Juhász Gy., Kaffka M., Németh L.) pedagógiai munkásságát és elemezte a gyermek és az irodalom kapcsolatát. 1974-ben megindította és élete végéig szerk. a Kincskereső c. irodalmi gyermeklapot. – F. m. Arany János a katedrán (Bp., 1957); Győr irodalmi örökségéből (Győr, 1961); Gárdonyi, a néptanító (Bp., 1962); A gyermek- és ifjúsági irodalom tanításának néhány kérdése (Debrecen, 1964); Legkedvesebb íróim (Bp., 1971); Petőfi az iskolában (Szeged, 1972); Magyar írók pedagógiai nézetei (Simon Gyula előszavával, Bp., 1976). – Irod. Elek László: H. A. (Irod. tört., 1975. 3. sz.); H. A. (Juhász Gy. Tanárképző Főisk. Módszertani Közl., 1975. 1. sz.); Fábián Zoltán: Egy lapteremtő halálára (Élet és Irodalom, 1975. 8. sz.); Sarkadi László: A nevelés lehetőségei (Népszabadság, 1977. jan. 6.).