Kezdőlap

Hegedűs Károly (Szatmár, 1849. máj. 4.Bp., 1925, febr. 13.): gépészmérnök, a hazai iparoktatás megalapozója. A budai műegy.-en nyert gépészmérnöki oklevelet. 1874-ben vasúti szolgálatba lépett. 1876-ban állami ösztöndíjjal Ausztriában és Németo.-ban tanulmányozta az ipari szakoktatást. Ezután Svájcban, Franciao.-ban, Belgiumban és Angliában tett hosszabb tanulmányutat. 1878-ban kormánymegbízással tervet készített a mo.-i ipari szakoktatás megszervezésére. 1879-ben az akkor felállított bp.-i állami iparisk. ig.-jává nevezték ki. Ő szervezte meg a Technológiai Iparmúz.-ot, amelynek haláláig főig.-ja volt. Számos cikket, tanulmányt írt az ipari szakoktatásról. – F. m. A fém és vasipar (Bp., 1874).