Kezdőlap

Hegedűs Nándor (Nagyvárad, 1884. szept. 29.Bp., 1969. nov. 19.): újságíró, lapszerkesztő, irodalomtörténész. Oklevelet a bp.-i egy. bölcsészkarán szerzett. 1906-tól Nagyváradon újságíró, a Holnap alapítói közé tartozott. Kapcsolatban állt Ady Endrével, Juhász Gyulával. 1906–13-ban a Nagyváradi Napló, 1913–18-ban a Szabadság munkatársa, 1918-tól a lap főszerk.-je. 1928–1934 között a bukaresti parlament magyarpárti képviselője volt. Azoknak a táborába tartozott, akik bírálták az irredenta m. külpolitikát. A harmincas évek végétől Bp.-en élt. Írásai 1931–40-ben rendszeresen megjelentek a Pesti Naplóban. 1949-ben rövid ideig a Világ c. lap, 1950–55-ben az MTI Külföldi Sajtó Osztályának a munkatársa. Mint újságíró, publicista és politikus főként a polgári Románia m. nemzetiségű lakosságának sorskérdéseivel foglalkozott. Az utolsó évtizedekben főként Ady hagyatékával foglalkozott. – F. m. Amiről a város beszél (tárcák, Nagyvárad, 1913); Ady Endre Nagyváradon (Bp., 1956); Ady Endre nagyváradi napjai (Bp., 1957); Ady Endre elnyeri a főváros szépirodalmi díját (Bp., 1959). – Irod. Kovalovszky Miklós: H. N. (Magy. Nemzet, 1969. nov. 20.); Varga József: H. N. (Irod. tört. Közl., 1970. 1. sz.).