Kezdőlap

Hegedűs Sámuel (Újtorda, 1781. aug. 26.Szászváros; 1844. ápr. 29.): egyházi író, ref. lelkész, az MTA l. tagja (1832). A nagyenyedi főiskolán, 1807-ben a göttingeni egyen tanult, aztán hazatért és 1809-től felváltva tanár és lelkész volt Nagyenyeden, Kolozsvárott és Szászvárosban. 1827–29-ben a nagyenyedi kollégium ig.-tanára volt. Az ő rektorsága idején 1837-ben hosszas fáradozásai után állították fel az enyedi nyomdát. Széles körű vallásos irodalmi működést fejtett ki. – M. Minden tudomány az ifjú embernek erkölcsi culturájához tartozík (Kolozsvár, 1813); Hegedűs Sámuel poétai próbái (I–II., Kolozsvár, 1837).