Kezdőlap

Hegyi Mózes (Agyagfalva, 1908. febr. 1.Dés, 1943. nov. 11.): ref. pap, költő, helytörténész. 1928-ban a nagyenyedi Bethlen Kollégium tanítóképzőjében szerzett képesítést. 1929-30-ban tanító Nagymohán. 1934-ben elvégezte a ref. teológiát Kolozsvárt. 1935-ben segédlelkész Maksán. 1936-tól 1940-ig Brailában (Románia), 1940-től haláláig Kékesen lelkipásztor. Megírta a Brailába bevándorolt magyarok történetét. – F. m. Rózsát dobál a lelkem (versek, Segesvár, 1930); Végvár (Braila, 1937; a Duna menti kikötőváros magyarjainak története). – Irod. Dáner Lajos: Három verskötet (Pásztortűz, 1930. 24. sz.); Szabó Lajos: Se országod, se hazád-Utazás Regátbeli magyarok között (Bp., 1937); László Dezső: H. M.: Végvár (Kiáltó Szó, 1938. 1. sz.); H. M. (Ref. Szle, 1943. 34. sz.).