Kezdőlap

Heim Péter (Nagyszentmiklós, 1834. aug. 4.Bp., 1904. júl. 20.): a magyar postaügy megszervezője, Baross Gábor munkatársa, Az önálló m. posta szervezetének kiépítése. a posta, távíró és telefon egyesített intézményének műszaki fejlesztése, pénzügyi és jogi helyzetének megszilárdítása az ő nevéhez fűződik. Vezetése alatt teremtették meg a városközi telefonösszeköttetést (1890–93), szervezték meg a levélgyűjtést és a kézbesítést s egységesítették a postatarifákat. – F. m. Budapest postaintézményei (Bp., 1881). Irod. Hencz Lajos: A magyar posta története és érdemes munkásai (Bp., 1937).