Kezdőlap

Heinlein István (Pozsony, 1874. jan. 19.Bp., 1945. febr. 23.): ókortörténész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1927). Tanulmányait Pozsonyban végezte. Eleinte Spárta és Athén történetével foglalkozott a perzsa háborúk korában. 1915-ben Bp.-en az egy. ókori egyetemes történet tanszékén ny. rk., 1918-ban ny. r. tanár. A 30-as, 40-es években érdeklődése a római történet felé fordult. 1941-ben nyugalomba vonult. – F. m. Megjegyzések Sulla diktatúrájához a római államrend fejlődése szempontjából (Egyet. Phil. Közl. 1939). – Irod. Fischer Endre: H. I. (Századok, 1945–46); Borzsák István: H. I. (Antik Tanulm. 1954. 1–3. füz.)