Kezdőlap

Helfgott Ármin (? , 1878. máj. 25.SZU, 1942): vegyészmérnök. A Galilei-kör tagjaként csatlakozott az antimilitarista mozgalomhoz, egyik kezdeményezője volt a műszaki értelmiség szocialista szakszervezeti mozgalmának. Alapítója és elnöke az Ipari és Közlekedési Tisztviselők Orsz. Szövetségének (IKTOSZ). Az 1918. jan.-i sztrájk után letartóztatták. Fogságából az okt.-i polgári demokratikus forradalom szabadította ki. Alapító tagja a KMP-nek, az Alkalmazott Mérnökök Orsz. Szövetségének (AMOSZ) szervezője és vezetője. Jelentős szerepe volt a műszaki értelmiség haladó rétegének megnyerésében. A Tanácsköztársaság idején Újpest termelési biztosa és az Izzólámpagyár egyik vezetője. A Tanácshatalom bukása után bebörtönözték, 1922-ben a fogolycsere révén az SZU-ba került, ahol gazdasági vezető állásban dolgozott. A Sztálini terror idején letartóztatták, a börtönben halt meg. – Irod. Hevesi Gyula: Egy mérnök a forradalomban (Bp., 1959); A magyar műszaki értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején (Bp., 1960).