Kezdőlap

Hell Máté Kornél (Schlackenwerth, Cseho., 1650Selmecbánya, 1743): bányagépmester. Fia ~ József Károly gépész és ~ Miksa csillagász. 1694-ben telepedett le Selmecbányán. Jó matematikus és képzett technikus volt. Több technikai újítása, ill. találmánya ismert. Lóhajtású vízemelő berendezést készített, majd 1711-ben az ő javaslatára Mikovinyi tervei alapján vízikerekes rudasszivattyút helyezett üzembe. Ez utóbbit Svédo.-ban, majd Bajoro.-ban is bevezették selmecbányai szivattyú néven. Korszerűsítette a függőleges aknaszállító gépeket is, melyek egész Európában elterjedtek. – Irod. Theatrum machinarum hydraulicarum (Leipzig, 1724); Faller Jenő: A magyar bányagépesítés úttörői a XVIII. században (Bp., 1953); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. sz-ban (Bp., 1964); Horváth Árpád: Korok, gépek, feltalálók (Bp., 1966).