Kezdőlap

Hellenbach János Gottfried, báró (Selmecbánya, 1659Selmecbánya, 1728. okt. 17.): orvos, az alsó-magyarországi kamara vezetője. Körmöcbányai polgárcsalád sarja. 1685-ben Wittenbergben orvosdoktorrá avatták. Hazatérve sikeres gyógyításai hamarosan hírnevet, vagyont s 1686-ban báróságot szereztek számára. 1703-ban csatlakozott a kurucokhoz. II. Rákóczi Ferenc kinevezte az alsó-mo.-i kamara adminisztrátorává. Ebben a minőségében, bányagrófi hatáskörrel sokat tett az ércbányák hozamának növelése érdekében, és Rákóczinak gazdasági ügyekben egyik tanácsadója lett. 1707-ben elnyomta a rézpénz ellen tiltakozó selmeci bányászok mozgalmát. 1708-ban a császári csapatok közeledésekor, jó időre használhatatlanná tette a bányák üzemelő gépeit, majd Lengyelo.-ba menekült, ahonnan a szatmári béke (1711) után amnesztiával tért haza. 1721-ben az ev. egyház egyetemes felügyelőjeként tagja volt a pesti vallásügyi bizottságnak. – Irod. Tiles János: Br. H. J. G. bányaigazgató, selmeci kamaragróf (Bány. és Koh. L. 1937).