Kezdőlap

Heller Erik (Győr, 1880. máj. 15.Bp., 1958: okt. 25.): jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1943 –1949). Hazai jogi tanulmányok és külföldi tanulmányút után bírósági szolgálatba lépett, 1916-tól 1925-ig az igazságügymin.-ban teljesített szolgálatot, közben 1923-ban bp.-i egy.-i magántanári (büntetőjog) képesítést szerzett. 1925-től a szegedi, 1940-tő1 a kolozsvári, 1944-től 1949-ig pedig a bp.-i egy.-en a büntetőjogi eljárás tanára. A klasszikus büntetőjogi isk. híve, inkább dogmatikai irányú, összefoglaló és rendszerező munkái elsősorban didaktikai értékűek. Több gyakorlati igényű kommentárt is írt (a fiatalkorúak elleni eljárás, a becsületvédelmi törvény, a hatóságok védelméről szóló törvény stb.). – F. m. A magyar büntetőjog tankönyve (Bevezetés és általános rész I–II. félkötet. Szeged, Bp., 1931–37); A büntetőjogi elméletek bírálata (Bp., 1942); A magyar büntetőtörvénykezési jog tankönyve (I. Bp., 1947). – Irod. Móra Mihály megemlékezése (Jogtud. Közl. 1959).