Kezdőlap

Helmeczy Mihály; Bierbrauer, majd Serfőző (Királyhelmec, 1788. szept. 27.Pest, 1852. dec. 1.): nyelvújító, író, műfordító, szerkesztő. Sátoraljaújhelyen, majd Pesten végezte tanulmányait. 1804-ben a piarista rend tagja lett. 1809-ben kilépett a rendből, s 1810-től a pesti egy.-en bölcsészetet és jogot tanult, 1811-ben filozófiai doktor lett, 1817-ben ügyvédi oklevelet szerzett, majd Pesten Melczer László hétszemélynök titkára lett. 1830-ban az MTA első pénztárosává nevezték ki, 1836-ban részt vett a Kisfaludy Társ. alapításában. 1832-től 1848-ig szerk. a Jelenkor c. politikai lapot. A nyelvújítás híve volt; nevét elsősorban túlzó szóalkotásai őrizték meg, bár számos újítása a m. nyelv szerves részévé vált. A szabadságharc alatt visszavonultan élt. Eredeti műve kevés, számos fordításának is csak kis része jelent meg. Berzsenyi Dániel verseinek második kiadása elé írt bevezetésével tűnt fel (Értekezés az úgynevezett Újításokról a Nyelvben, 1816). Ebben összefoglalta mindazt, amit addig a nyelvújítás érdekében elmondtak. Az Aurórában 1822-ben megjelent Tasso-fordításában megcsonkította a szavakat, hogy az eredeti mű stanzáit sorról sorra követhesse. – F. m. Széphalom urához (vers, h. n. 1811);  Nemzetes Czibulka Anna asszonysághoz (vers, h. n. 1812). – Irod. Váczy János: H. mint kiadó (Egyet. Phil. Közl. 1900); Négyesy László: H. mint nyelvújító (Magy. Nyelv., 1905); Tolnai Vilmos: A nyelvújítás (Bp., 1929)