Kezdőlap

Henckel János (Lőcse, 1480 körülBoroszló, 1539. nov. 5.): udvari pap, humanista. Lőcsei polgárcsalád sarja. Külföldi egy.-ek elvégzése után 1513-tól Lőcsén plébános, majd tornai főesperes. 1522-től Mária királyné udvari papja Znaimban, majd Augsburgban. Erasmista volt, kapcsolatban állott kora humanista tudósaival, elsősorban magával Erasmussal, Melanchtonnal is baráti viszonyban volt. Megvádolták, hogy a protestánsokhoz húz, mire 1530-ban a királyné kénytelen volt elbocsátani. 1531-ben a sziléziai Schweidnitz plébánosa, majd boroszlói kanonok. Irod. Frankl Vilmos: H. J., Mária királyné udvari papja (Bp., 1872); Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus és magyar barátai (Bp., 1941)