Kezdőlap

Henfner János (Leibnitz, 1799Pest, 1856. júl. 22.): jogász, egyetemi tanár. Bölcseleti, teológiai és jogi tanulmányokat folytatott és jogi doktorátust szerzett. 1827-től zágrábi jogak. tanár (politika, kereskedelmi és váltójog), 1835-től a pesti egy. tanára (római jog, hűbérjog, büntetőjog). Közgazdasági kézikönyve már Adam Smith nézeteire épül. Magyar nyelvű büntetőjogi előadásainak kéziratát a bp.-i egy.-i könyvtár őrzi. Az első m. nyelvű római jogi tankönyv szerzője. – F. m: Introductio in oeconomiam politicam alias nationalem (Zagrabiae, 1831); Római magánjog (I–III. Pest, 1855–56.) Irod. Radovics György: Büntetőjogi professzorok (Bp. 1942).