Kezdőlap

Hensch Árpád (Késmárk, 1847. okt. 26.Bp., 1913. júl. 17.): mezőgazdasági író, az üzemtan és az üzemszervezés szakembere. A pesti egy.-en és a magyaróvári gazdasági ak.-án tanult 1869–71-ben. 1871–72-ben a hallei egy.-en tanult tovább, ezután mint gazdatiszt működött. 1876-tól 1880-ig a kassai. gazdasági tanintézet gazdaságának intézője; a gyakorlati oktatás vezetője, 1880–90 között a keszthelyi gazdasági tanintézetben a növénytan és a növénytermelés, a rétmívelés és a növénykórtan r. tanára és a magvizsgáló állomás vezetője. 1890-től a magyaróvári gazdasági ak.-n az üzemtan és közgazdaságtan r. tanára, 1908–09-ben az ak. ig.-ja. 1909-ben nyugalomba vonult. Számos cikke jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. A korszerű mezőgazdasági üzemszervezés egyik mo.-i úttörője volt. – F. m. Az okszerű talajmívelés elmélete és gyakorlata (Balázs Árpáddal, Magyaróvár, 1888); A szántásvetésről (Kolozsvár, 1889); Jószágberendezés- és kezeléstan (Magyaróvár, 1895); Mezőgazdasági becslés- és előszámítástan (Magyaróvár, 1902); Mezőgazdasági üzemtan (I–II., Kassa, 1906).