Kezdőlap

Henszlmann Imre (Kassa, 1813. okt, 13.Bp., 1888. dec. 5.): építész, művészettörténeti író, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1841, r. 1873). 1843-tól a Kisfaludy Társ. tagja. Pesten és Bécsben orvosi, Olaszo.-ban művészettörténeti és archeológiai tanulmányokat folytatott. 1848-ban Pulszky Ferenc mellett sajtóreferens Bécsben, emiatt 1849-ben rövid börtönbüntetést kapott, majd Londonba és Párizsba utazott. Itt francia nyelven és francia támogatással adta ki első jelentős építészettörténeti és elméleti munkáját Théorie des proportions appliquées dans l'architecture… des rois egyptiens… címmel (1861). 1862-ben Konstantinápolyba utazott a török uralom idején elhurcolt Corvinák felkutatására. 1867-től a Műemlékek Orsz. Bizottságának első előadója, 1872-től ny. rk., 1878-tól haláláig ny. r. tanár a bp.-i egy. művészettörténet és classica archaeológia tanszékén. 1843-ban Lipcsében német nyelvű folyóiratot indított (Vierteljahrschrift von und für Ungarn) a magyar reformellenzék ügyének ismertetése, támogatása céljából. Külön érdeme, hogy az ország műemlékeinek felkutatását, osztályozását, ismertetését és helyreállítását elősegítette. – F. m. Párhuzam az ó- és újkori művészeti nézetek és nevelések közt (Pest, 1841); Kassa városának ó-német stylú templomai (Pest, 1846, az első m. műtörténeti monográfia); A székesfehérvári ásatások eredménye (Pest, 1864); Pécsnek középkori régiségei (I–III. Pest, 1869); Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylű műemlékeinek rövid ismertetése (Bp., 1876); Magyarország csúcsíves stylű műemlékei (Bp., 1880). – Irod. Korach Rezső: H. I. művészeti elmélete (Bp., 1902); Kelecsényi János: H. I. aesthetikája (Bp., 1910); Patrovics Elek: Emlékezés H. L-re (Bpesti Szle, 1938); Szalai Imre: H. I. (Magy. Nemzet, 1963. 242. sz.); Zádor Anna: H. I. emlékezete (Magy. Tud. 1964. 2. sz.).