Kezdőlap

Hentzi Heinrich (Debrecen, 1785. okt. 26.Buda, 1849. máj. 21.): osztrák tábornok. 1848-ban Pétervárad várparancsnoka. Letette az esküt a 48-as alkotmányra, de 1848. okt. 3. után igyekezett a várat az osztrákok kezére juttatni. A Honvédelmi Bizottmány elfogatta és Budán haditörvényszék elé állíttatta. Windischgraetz bevonulásakor kiszabadult, s Buda várparancsnoka lett. Buda 1849. máj.-i ostroma alkalmával tüzérségi tűz alá vette a hadicélpont nélküli Pest városát. Buda bevételekor (1849. máj. 21.) fogságba esett, ahol is az ostrom alatt szerzett sebesülésébe belehalt. 1852. jún. 11-én az osztrák császár ~ és bajtársai tiszteletére Budán emlékoszlopot állíttatott, amely a főváros lakosságának ismételt tiltakozása ellenére 1899-ig helyén maradt, akkor átvitték a budai hadapródisk. kertjébe, ahol az 1918. évi őszirózsás forradalom idején lerombolták. – Irod. Die Verteidigung der Festung Ofen von 4. bis 21. Mai. 1849. durch der Generalmajor von Hentzi (Wien, 1893). – Szi. Cicho, Ladislaus; Erinnerung an den Helden Heinrich von Hentzi (vers, Győr, 1852).