Kezdőlap

Hepp Ferenc (Békés, 1909. nov. 3.Bp., 1980. nov. 27.): sportvezető, pszichológus, testnevelőtanár, a pszichológiai tudományok kandidátusa (1960). 1926-ban kelmefestő segédlevelet szerzett. 1930-ban a békési gimn.-ban érettségizett, 1933-ban a genfi Rousseau Intézet ösztöndíjasa, 1934-ben a Springfieldi Testnevelési Főisk. ösztöndíjasa; 1935-ben itt megszerezte a master of education fokozatot, 1936-ban az Iowa Egy.-en a filozófiai doktori címet, 1937-ben a D-Kaliforniai Egy.-en végzett, 1943-ban a Pázmány Péter Tudományegy.-en pszichológiából bölcsészdoktorátust szerzett. 1937-től a Testnevelési Főisk.-án tanársegéd, 1941. jan. 25-től főisk. rendes tanára. 1947. dec. 15-től 1951. aug. 26-ig a TF ig.-ja; Kerezsi Endrével a testnevelőtanárképzés továbbfejlesztője a szakérettségis továbbtanulási rendszer bevezetője. 1945-től 1947-ig a Testnevelési Tudományos Társ. főtitkára, 1954-től 1959-ig a Testnevelés Tudományos Tanácsa (TTT) főtitkára. A Magyar Testnevelési és Sportbibliográfia sorozatok elindítója, 1955- 56-ban a Testnevelés Tudomány (1957-től Sport Tudomány) c. folyóirat alapító-szerk.-je. 1959-től 1969-ig a Testnevelés Tudományos Kutató Intézet (TTKI) ig.-ja. A mo.-i kosárlabdasport kezdeményezője. A játékkal az USA-ban ismerkedett meg. 1938-ban megjelentette az első m. nyelvű kosárlabda szabálykönyvet, 1942-től a Testnevelés c. folyóiratban amerikai forrásmunkák alapján több részben ismertette a játékot. 1940-től a Nemzetközi Kosárlabda Szövetég (FIBA) technikai bizottságának tagj a, 1960-tól 1980-ig a FIBA pénzügyi bizottságának elnöke, a FIBA nemzetközi ellenőre. 1942-ben a Magy. Kosárlabda Szövetség alapító tagja, 1942-től 1980-ig elnöke. A m. kosárlabda szaknyelv kialakítója; 1946-tól 1957-ig nemzetközi játékvezető. 1960-tól kosárlabda mesteredző. 1956-ban az UNESCO mellett működő Testnevelési és Sport Világtanácsa (CIEPS) alapító tagja, 1956-tól 1972-ig alelnöke. 1980-ban a Kosárlabda Dicsőség Csarnok- Hall of Fame-tagjává választották; 1982. jún. 20-tól 24-ig a FIBA megalakulásának 50. évfordulóján H. F. emléktornát rendezett a Budapesti Sportcsarnokban. 1982-ben a TF H. F.-emlékérmet alapított. 1986-ban Békésen általános isk. vette fel nevét. – F. m. A testnevelés elmélete (Bp., é. n.); A kosárlabdázás mozgásmódja (Bp., 1942); A kosárlabdajáték fortélya (taktikája) (Bp., 1944); Kosárlabda szabályok (összeáll., Bp., 1944); A kosárlabdaedzés alapjai (Páder Jánossal, Szabó Jánossal, Bp., 1955); A sportmozgások érzékelésének fontosabb kérdései (Bp., 1959); Kosárlabdázás. Verseny- és játékszabályok (Bp., 1961, 1981); A mozgásérzékelés kísérleti vizsgálata sportolókon (Bp., 1973).