Kezdőlap

Héra Zoltán (Káld, 1929. febr. 16.Bp., 1987. febr. 8.): költő, esszéíró, kritikus, műfordító. József Attila-díjas (1960). Mezőgazdasági munkás családból származott. 1945 után népi kollégista; 1948-1953 között a szverdlovszki egy. nyelv- és irodalomszakán tanult. 1953-tól a Szabad Nép, majd a Népszabadság munkatársa, végül az utóbbi kulturális rovatának h. vezetője. Korai költészetének politikai illuzionizmusa az 50-es évek derekára megtört. 1956 utáni közszereplésének negatív megnyilvánulásait későbbi közírói- esszéírói pályájával és meghasonlásairól számot adó verseivel igyekezett korrigálni (Passió Tamás szerint). A konszolidáció 1970-es évekbeli szakaszában hangja elbizonytalanodott; eszmei küzdelmei formaiakkal párosultak. Lefordította Ivan Dracs és Francesco Marsala verseit. Számos orosz, szovjet-orosz író, költő műveit látta el kísérőtanulmánnyal. – M. Alkalom (kisr., Bp., 1960); Irodalmi tudósítások (kritikák, publicisztikák, versek, tanulmányok, Bp., 1965); Jó ellenfelet! Művekről, emberekről (Bp., 1968); Száll a Nap (versek, Bp., 1969); A sereg arca (versek, Bp., 1970); Dél az öbölben (versek, Bp., 1974); A költemény felé (esszék, Bp., 1974); Fekete öröm (versek, Bp., 1975); Életítélet (válogatott és új versek, Bp., 1977); A világ öt sebe (naplójegyzetek, esszék, karcolatok, Bp., 1978); 7x7 (versek, Bp., 1979); Ramszeszi balladáim (versek, Bp., 1982); Szabad elvonulás (versek, Bp., 1983); Válasz a szfinxnek (irodalmi naplójegyzetek, Bp., 1985). – Irod. Gyergyai Albert: Egy költő a maga útján (Népszabadság, 1974. febr. 27.); Fenyő István: Szabad elvonulás (Kritika, 1984. 9. sz.); Alföldy Jenő: Zoli (Élet és Irod., 1987. 7. sz.); Kulcsár Klára: A csillagok közelsége. Utolsó beszélgetés H. Z.-nal. (Élet és Irod., 1987. 10. sz.).