Kezdőlap

Herbich Ferenc (Pozsony, 1821. jan. 15.Kolozsvár, 1887. jan. 15.): geológusa 1840–41-ben Bécsben orvostanhallgató. 1841-ben Selmecbányára ment, elvégezte a bányászati ak.-t. 1845-től Bukovinában mint bányamérnök működött. 1854-ben visszatért Mo.-ra és különböző erdélyi bányáknál vállalt alkalmazást. 1858-ban hosszabb tanulmányutat tett Németo.-ban és Belgiumban. 1869-ben az Erdélyi Múz. őre lett. 1879-ben a kolozsvári egy. bölcsészdoktorrá avatta, és megszerezte a magántanári képesítést is. 1879-ig adott elő az egy.-en. Gazdag kőzettani gyűjteményét az Erdélyi Múz.-nak adományozta. – F. m. Beschreibung der bis jetzt bekannten Mineralspecies der Bukovina (Lipcse, 1859); Északkeleti Erdély földtani viszonyai (Pest, 1871); A Székelyföld földtani és őslénytani leírása (Bp., 1878). – Irod. Koch Antal emlékbeszéde (Földtani Közl. 1887).