Kezdőlap

Herczeg Viktor (?? , 1849): Életéről csak annyit tudunk, hogy tagja volt az 1848-as forradalom szélsőbaloldali szervezetének, az Egyenlőségi Társulatnak, s hogy 1849-ben mint honvéd – ismeretlen helyen – elesett. A Március Tizenötödike és a Népelem c. lapok hasábjain radikális és antiklerikális szellemű cikkei jelentek meg. 1848. jún.-ban saját költségén jelent meg Forradalmi Kátéja.- F. m. Vers és próza (Pozsony, 1846); Népdalok (Pozsony, 1846); Forradalmi Káté (Pozsony, 1848). – Irod. Lukácsy Sándor: H. V. Egy elfelejtett 1848-as publicista (Világosság, 1964. 3. sz.).