Kezdőlap

Herczegh Mihály (Hódmezővásárhely, 1840. márc. 24.Bp., 1926. márc. 25.): jogász, egyetemi tanár. 1865-től a pécsi joglíceum (észjog, enciklopédia, római jog), 1868-tól a győri jogak. (m. magánjog és törvénykezés) tanára, közben 1869-ben pesti egy.-i magántanár (magánjog). 1870–1913 között a bp.-i egy.-en a polgári törvénykezés és a m. magánjog tanára. Gyakorlati igényű munkái fontos segédkönyvek voltak az ekkor még nagy részben kodifikálatlan törvénykezési szabályok alkalmazásával kapcsolatban. – F. m. Magyar polgári törvénykezési rendtartás (Pest, 1871 és több kiadás); Telekkönyvi rendtartás (Pest, 1872 és több kiadás); A magyar magánjog mai érvényében (Bp., 1880); A magyar csődtörvény (I–II. Bp., 1882–84); Magyar családi és öröklési jog (Bp., 1885); Magyar jogtörténet kapcsolatban az európai jogtörténettel (Bp., 1902); A magyar államnyelv jogai… (Bp., 1904).