Kezdőlap

Herepei Ádám (Lozsád, 1756. febr. 22.Nagyenyed, 1814. szept.): tanár, ref. lelkész, egyházi író. Szászvároson, Nagyenyeden tanult, utána a marburgi és genfi egy.-en folytatta tanulmányait. 1790-ben Nagyenyedre hívták meg tanárnak, ahol történelmet és irodalmat tanított. Tanítványa volt Kőrösi Csoma Sándor, aki részben az ő hatása alatt indult el ázsiai útjára. Sok egyházi beszéde jelent meg; kéziratban maradt munkáinak nagy része 1849-ben Enyeden megsemmisült. – Irod. Sámuel Aladár: H. Á. (Protestáns Közl. 1895.)