Kezdőlap

Herepei Gergely (Kolozsvár, 1807. febr. 21.Kolozsvár, 1859. júl. 4.): ref. lelkész, egyházi író. 1827-ben Kolozsvárott végezte el a teológiát, utána Pesten 1830-ban mérnöki oklevelet szerzett. Majd újra visszatért a teológiai pályára és Göttingenben, valamint Marburgban folytatta tanulmányait. 1832-től dési, 1835-től kolozsvári lelkész, utóbb itt esperes. Sokat foglalkozott az iskolaüggyel, ingyenes óvodát, népiskolát hozott létre, népkönyvtár megalkotásán fáradozott. Számos cikke, ifjúkorában versei, később sok egyházi beszéde és munkája jelent meg. – F. m. Alkalmi beszédek (Kolozsvár, 1846); Új testamentom… magyarázata (J. Fr. T. Wohlfart német munkája nyomán, Incze Dániellel, Kolozsvár, 1854). – Irod. Nagy Géza: H. G. (Ref. Szle, 1942.)