Kezdőlap

Herepei Károly (Vízakna, 1802. febr. 24.Vízakna, 1871. okt. 26.): ref. lelkész, főiskolai tanár, az MTA l. tagja (1838). A nagyenyedi, marosvásárhelyi és kolozsvári iskolákban, a bécsi protestáns hittani intézetben és németo.-i egy.-eken tanult. 1825-től kolozsvári lelkész, ahol mint szónok vált népszerűvé. 1834-ben a kolozsvári, 1835-től a nagyenyedi főisk. tanára és ig.-ja. 1841-től Vízaknán lelkész. Egyháztörténettel, a természettudományok népszerűsítésével is foglalkozott. Számos beszéde jelent meg. – Irod. Szabó Károly: emlékbeszéde (Akad. Ért. V., 1871).