Kezdőlap

Herke Sándor (Csongrád, 1882. szept. 18.Szeged, 1970. dec. 15.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora (1961), Kossuth-díjas (1955). Oklevelet a bp.-i műegy.-en szerzett (1906). Először a magyaróvári Növénytermesztési Kísérleti Állomáson növénytáplálkozási és trágyázási kérdésekkel foglalkozott, s kidolgozta a sörárpa értékbírálatát. 1924-ben a földművelésügyi min. megbízta a szegedi Talajtani Kísérleti Intézet létrehozásával és vezetésével. 1947-ben az Agrártudományi Egy. Keszthelyi Osztályán egy.-i tanár. 1948-ban betegsége miatt nyugdíjba ment. 1970-ig, haláláig a szikes talajok kutatásával és termővé tételével foglalkozott. Kidolgozta a rizstermesztés agrotechnikáját, a meszes-szódás szikesek talajjavítását. Kutatási eredményeit 173 dolgozatban adta közre. – M. A hazai szikestalajok hasznosításának gazdaságossági kérdései (Bp., 1938); Szikjavítási kérdések (Bp., 1951); A Duna-völgy szikeseinek javítása és hasznosítása (Bp., 1957); Hidrológiai viszonyok szerepe a Duna–Tisza közötti szikesek keletkezésében (Bp., 1962). – Irod. H. S. (Agrokémia és Talajtan, 1970. 4. sz.).